– Tytuł projektu:

„Podniesienie konkurencyjności firmy ROL/EX poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu  w postaci pieca do zgazowania pomiotu drobiowego z wykorzystywaniem do  produkcji energii do ogrzewania pomieszczeń inwentarskich.”

– Cele projektu:

Głównym celem projektu jest zastosowanie innowacji w Przedsiębiorstwie, która przyczyni się do podwyższenia konkurencyjności oraz rozwoju Przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym. Projekt zakłada m.in. wzmocnienie potencjału innowacyjnego poprzez wprowadzenie na rynek znacząco udoskonalonego urządzenia w zakresie swoich cech użytkowych.

– Planowane efekty projektu:

Planowany do realizacji projekt zakłada budowę budynku produkcyjnego, oraz zakup kilku urządzeń, które w zestawieniu stanowić będą linię do produkcji nowego produktu.

– Całkowita wartość projektu:        9 566 665,42 zł

– Kwota dofinansowania z EFRR:  3 499 999,54 zł