Wały

Wał kraker-dyskowy

Przeznaczony jest na gleby ciężkie i trudne w uprawie. Zbudowany z metalowych talerzy i wyposażony w noże zamocowane na sztywno, które tną większe bryły ziemi, co daje doskonały efekt kruszenia gleby. Nie zakleja się i bardzo dobrze
ugniata przez co ma wysoką wydajność.

Ciężar wału

170 kg / mb

Wał ceownikowy

Wał zbudowany z profili w kształcie litery C, wyróżnia się pewną unikatową cechą: profile wypełniają się podczas pracy glebą, która chroni pierścienie wpływając na wydłużenie ich żywotności. Pierścienie nie ingerują w
glebę dużą powierzchnią. Główną powierzchnię styku z uprawianym pasem stanowi zasklepiająca pierścienie gleba, chroniąc pole przed tworzeniem się
powierzchniowej zbitej warstwy. Każdy z tworzących wał pierścieni pracuje samodzielnie względem osi. Wał umożliwia optymalne przygotowanie pola do siewu, doskonale sprawdza się również w technice uprawy mulczowej.

Ciężar wału

Ø 500mm – 130 kg / mb
Ø 600mm – 170 kg / mb

Wał teownikowy

Wał średnicy 500 mm o właściwościach odpowiadających wałowi daszkowemu zbudowany z sekcji pierścieni teownikowych. Zagęszcza ziemię pasami. Znakomicie spisuje się na ziemiach zbrylonych z uwagi na agresywny profil
tych pierścieni. Również na tym wale montowana jest sekcja długich skrobaków oczyszczająca przestrzenie międzypierścieniowe.

Ciężar wału

Ø 500mm – 120 kg / mb
Ø 600mm – 160 kg / mb

Wał strunowy gładki

Wał o konstrukcji zbliżonej do wału rurowego, opartej na poprzecznie zestawionych sekcjach płaskowników o gładkiej lub ząbkowanej krawędzi.

Wał stosunkowo lekki i uniwersalny charakteryzujące się dobrym kruszeniem i wyrównaniem wierzchniej warstwy gleby.

Ciężar wału

Ø 500mm – 50 kg / mb
Ø 600mm – 70 kg / mb

Wał strunowy zębaty

Wał o konstrukcji zbliżonej do wału rurowego, opartej na poprzecznie zestawionych sekcjach płaskowników o gładkiej lub ząbkowanej krawędzi.

Wał stosunkowo lekki i uniwersalny charakteryzujące się dobrym kruszeniem i wyrównaniem wierzchniej warstwy gleby.

Ciężar wału

Ø 500mm – 50 kg / mb
Ø 600mm – 70 kg / mb

Wał rurowy

Najbardziej uniwersalny wał o średnicy 500mm. Najlepiej spisujący się na glebach lekkich i niezakamienionych w warunkach suchych.
Gwarantuje stabilne prowadzenie agregatu na ustalonej głębokości roboczej. Pozostawiając glebę luźną stwarza dobre warunki do siewu.

Ciężar wału

Ø 500mm – 70 kg / mb
Ø 600mm – 90 kg / mb

Wał pierścieniowy

Składa się ze sprężystych, wykonanych ze stali utwardzanej pierścieni. Wał do uprawy gleb ciężkich, umacnia glebę pasowo rozbijając bryły stwarzając lepsze warunki do podsiąkania gleby. Zabezpieczające wał przed zapychaniem czy zaklejaniem wilgotną ziemią skrobaki nożowe dodatkowo kruszą bryły
gleby przedostające się w przestrzenie między pierścieniami.
Gładka powierzchnia pierścieni niweluje oklejanie się ziemi na wale przy pracy nawet na glebach wilgotnych i gliniastych.

Ciężar wału

Ø 500mm – 70 kg / mb
Ø 600mm – 110 kg / mb

Wał Packera

Wał pełny zębaty o średnicy 500mm lub 600mm. Idealny na gleby mokre, zakamienione oraz z dużą ilością resztek organicznych.
Budowa wału zapewnia równomierne średnie zagęszczenie górnej warstwy ziemi na całej szerokości uprawianego pasa. Wspomagany przez sekcję skrobaków, oczyszczających wał z wilgotnej ziemi, z powodzeniem stosowany może być również na glebach średnich oraz ciężkich. Skrobaki wykonane są
ze stali hartowanej.

Ciężar wału

Ø 500mm – 100 kg / mb
Ø 600mm – 125 kg/mb

Wał gumowy

Wał zbudowany z gumowych pierścieni o średnicy 500mm. Wał może pracować w warunkach zarówno gleb wilgotnych jak i suchych.Właściwości
gumy z jakiej są wykonane pierścienie oraz skrobaki wału pozwalają na wyeliminowanie zapychania się wału a dzięki optymalnej średnicy i stosunkowo niewielkiemu oporowi toczenia nie dochodzi też do efektu „pchania” ziemi nawet przy niskich prędkościach roboczych.

Ciężar wału

170 kg / mb

Wał Daszkowy

Stosowanie wału daszkowego wskazane jest szczególnie na gleby o tendencji do brylenia. Sekcja skrobaków nożowych wspomaga pierścienie co daje gwarancję intensywnego rozbicia brył ziemi. Pierścieniowa budowa wału pasowo ugniata glebę wydatnie wpływając na lepsze podsiąkanie gleby.

Ciężar wału

Ø 500mm – 115 kg/mb
Ø 600mm – 150 kg/mb

Wał Crosskil

Najlepiej sprawdza się przy rozbijaniu zbrylonej gleby. Pozostawia pas ziemi o luźnej strukturze, więc zapobiega też powstawaniu skorupy na jego powierzchni. Pierścieniowa konstrukcja wału chroni go przed zapychaniem się.

Ciężar wału

205 kg/mb

Poznaj nasze inne produkty