Wały

Wał strunowy zębaty

Wał o konstrukcji zbliżonej do wału rurowego, opartej na poprzecznie zestawionych sekcjach płaskowników o gładkiej lub ząbkowanej krawędzi. Wały stosunkowo lekkie i uniwersalne charakteryzujące się dobrym kruszeniem i wyrównaniem wierzchniej warstwy gleby.

Wał strunowy gładki

Wał o konstrukcji zbliżonej do wału rurowego, opartej na poprzecznie zestawionych sekcjach płaskowników o gładkiej lub ząbkowanej krawędzi. Wały stosunkowo lekkie i uniwersalne charakteryzujące się dobrym kruszeniem i wyrównaniem wierzchniej warstwy gleby.

Wał rurowy

Najbardziej uniwersalny wał o średnicy 500 mm. Najlepiej spisujący się na glebach lekkich i niezakamienionych w warunkach suchych. Gwarantuje stabilne prowadzenie agregatu na ustalonej głębokości roboczej. Pozostawiając glebę luźną stwarza dobre warunki do siewu. Ciężar wału przy 3 metrach szerokości około 150 kg.

Wał pierścieniowy

Składa się ze sprężystych, wykonanych ze stali utwardzanej pierścieni. Wał do uprawy gleb ciężkich, umacnia glebę pasowo rozbijając bryły stwarzając lepsze warunki do podsiąkania gleby. Zabezpieczające wał przed zapychaniem czy zaklejaniem wilgotną ziemią skrobaki nożowe dodatkowo kruszą bryły gleby przedostające się w przestrzenie między pierścieniami. Gładka powierzchnia pierścieni niweluje oklejanie się ziemi na wale przy pracy nawet na glebach wilgotnych i gliniastych. Ciężar wału przy 3 metrach szerokości około 180 kg.

Wał Packera

Wał pełny zębaty o średnicy 500mm lub 600mm. Idealny na gleby mokre, zakamienione oraz z dużą ilością
resztek organicznych. Budowa wału zapewnia równomierne średnie zagęszczenie górnej warstwy ziemi na całej szerokości uprawianego pasa. Wspomagany przez sekcję skrobaków, oczyszczających wał z wilgotnej ziemi, z  powodzeniem stosowany może być również na glebach średnich oraz ciężkich. Skrobaki wykonane są ze stali hartowanej. Ciężar wału przy 3 metrach szerokości około 250 kg.

Wał gumowy

Wał zbudowany z gumowych pierścieni o średnicy 500mm. Wał może pracować w warunkach zarówno gleb wilgotnych jak i suchych. Właściwości gumy z jakiej są wykonane pierścienie oraz skrobaki wału pozwalają na wyeliminowanie zapychania się wału a dzięki optymalnej średnicy i stosunkowo niewielkiemu oporowi toczenia nie dochodzi też do efektu „pchania” ziemi nawet przy niskich prędkościach roboczych. Ciężar wału przy 3 metrach szerokości –około 450 kg.

Wał Daszkowy

Stosowanie wału daszkowego wskazane jest szczególnie na gleby o tendencji do brylenia. Sekcja skrobaków nożowych wspomaga pierścienie co daje gwarancję intensywnego rozbicia brył ziemi. Pierścieniowa budowa wału pasowo ugniata glebę wydatnie wpływając na lepsze podsiąkanie gleby. Ciężar wału przy 3 metrach szerokości około 220 kg.

Wał Crosskil

Najlepiej sprawdza się przy rozbijaniu zbrylonej gleby. Pozostawia pas ziemi o luźnej strukturze, więc zapobiega też powstawaniu skorupy na jego powierzchni. Pierścieniowa konstrukcja wału chroni go przed zapychaniem się.
Ciężar wału przy 3 metrach szerokości około 420 kg.

Poznaj nasze inne produkty